Welkom

Erfgoed is een veelzijdig begrip.
Archeologie, monumenten, landschap, gebruiken, gewoontes, verhalen…
Voor sommigen een bron van inspiratie, herkenning en identiteit, voor anderen een ruimtelijke factor die in planvorming een plaats moet krijgen.

Wilt u weten wat u ermee moet?
Oplossingen over de inpassing van erfgoed in de ruimtelijke ordening, vergunningverlening, planvorming en -toetsing. Ook help ik u erfgoed in complexe ontwikkelingsprojecten de juiste plaats te geven.

Wilt u weten wat u ermee kunt?
Het vertellen van het verhaal van uw dorp, stad, gemeente, provincie, uw planlocatie of uw vondsten voegt meerwaarde toe.

Zowel goed regelen als goed vertellen: beide aspecten verzorg ik voor u.