Beleid

Om erfgoed te borgen in de ruimtelijke ontwikkeling is een helder beleid noodzakelijk. Hierin brengt u de erfgoedwaarden in uw gemeente in kaart en stelt regels op hoe daarmee moet worden omgegaan. Maar een goed beleidsplan kan veel meer opleveren. Door
dwarsverbanden binnen uw organisatie te leggen wordt uw erfgoedbeleid ook een waardevol instrument voor toerisme, educatie, kunst en cultuur, communicatie… Ik kan u helpen bij:

opstellen van waarden- en verwachtingenkaarten
opstellen van beleidskaarten
verzorgen van het beleidsvormingsproces
begeleiden van het besluitvormingsproces
inzichtelijk maken van de benodigde capaciteit
evalueren en updaten bestaand beleid
integreren erfgoed en andere beleidsvelden

Ik heb voor veel gemeenten beleid opgesteld en voel me als adviseur thuis binnen politieke
organisaties. Daarbij hecht ik veel belang aan de meerwaarde van uw erfgoedbeleid. Verdwijnt het in de spreekwoordelijke la, of kan het bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het beleid van musea in uw gemeente, het educatief aanbod op uw scholen, of de wandelroutes in uw omgeving? Erfgoed is een onderdeel van de maatschappij: goed beleid zorgt ervoor dat het daar steeds waarde aan blijft toevoegen.