Detachering

De afgelopen tien jaar ben ik bij vele overheden gedetacheerd geweest als adviseur archeologie. Ik heb in grote en kleine gemeenten gewerkt, bij provincies en heb in eenvoudige en complexe projecten geadviseerd.

Gedetacheerd bij de Provincie Gelderland vertegenwoordig ik bijvoorbeeld het provinciaal belang bij de Dijkteruglegging bij Lent, een organisatorisch en technisch complex project waar partijen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau samenwerken om de dijkteruglegging te realiseren.

Gedetacheerd bij een aantal gemeenten werkte ik mee aan beleidsnota’s, bestemmingsplannen, vergunningverlening, exposities en websites.

Dijkteruglegging

Overleg gedurende de aanleg van de nevengeul te Lent